Nałożono kary w wysokości 60 mln euro na Facebook oraz 150 mln euro na Gogole. Co nie spodobało się organowi? Przeglądając strony gigantów CNIL uznał, że odrzucenie plików cookies nie jest tak samo proste jak wyrażenie zgody na nie.

Zdaniem organu wyrażenie zgody jest możliwe za pomocą jednego kliknięcia, ale już odrzucenie możliwości korzystania ze śledzących plików cookies wymaga kilku kliknięć. Takie podejście jest niezgodne z prezentowanym wcześniej przez organ stanowiskiem.

Zdaniem francuskiego organu ochrony danych odrzucenie plików cookie powinno być tak samo łatwe jak wyrażana zgoda. Zgodnie z dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej z 2002 r. przechowywanie jakichkolwiek informacji na urządzeniu powinno być poprzedzone uzyskaniem odpowiedniej zgody. Za to RODO wskazuje nam jaka powinna być to zgoda – dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna.

W reakcji na nałożone kary, Google informuje, że prowadzi działania, które mają wprowadzić w tym zakresie zmiany i współpracuje w tej kwestii z CNIL. Za to Facebook analizuje obecnie wydaną decyzję i zapewnia, że mechanizm, którym się posługuje zapewnia większą kontrolę użytkownikom nad ich danymi. Obie firmy mają trzy miesiące na wdrożenie zmian, które spowodują dostosowanie do wymagań CNIL. Opóźnienie w dostosowaniu może kosztować każdą z firm 100 tysięcy euro za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku Google nie jest to pierwsza kara jaka została nałożona na tego giganta przez francuski organ. W grudniu 2020 r. CNIL nałożył karę w wysokości 100 mln euro również za pliki cookies, a dokładnie za niejasności związane z polityką plików cookies. W tym samym czasie francuski organ nałożył karę na Amazon za podobne przewinienia.

Decyzja została zakwestionowana przez giganta. W swojej skardze wskazywał, że okres na dostosowanie wyznaczony przez CNIL w decyzji jest zbyt krótki. Jak również kwestionował kompetencje CNIL do wydania decyzji. Google zarzucał, że właściwym organem do kwestionowania jego polityki plików cookies nie jest organ francuski, a organ irlandzki. Oparcie decyzji na dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej miało stanowić próbę obejścia przez CNIL regulacji RODO i mechanizmu kompleksowej współpracy. Francuski sąd nie podzielił argumentacji Google i podtrzymał w marcu 2021 r. decyzję CNIL.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/french-data-watchdog-fines-facebook-and-google-over-cookie-tracking-rules/