Gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, w wielu przypadkach transakcje z tamtejszymi firmami będą traktowane na zasadach eksportowych. W przypadku towarów może to oznaczać pojawienie się formalności celnych, a więc także dodatkowych kosztów logistycznych i być może ceł. Może się jednak okazać, że brexit poprawi sytuację podatkową niektórych polskich firm.

Pożyczka jak eksport

Chodzi o przypadki, gdy podmiot z Polski świadczy na rzecz brytyjskiej firmy usługę o charakterze finansowym. Nie musi to być klasyczny bankowy kredyt czy reasekuracja ubezpieczeniowa. Wystarczy, by była to zwykła pożyczka z polskiej firmy dla brytyjskiej (nawet w firmach rodzinnych). Dziś taka usługa jest zwolniona z VAT. Jednak to zwolnienie – jak to w tym podatku bywa – nie oznacza wielkich korzyści. Uniemożliwia odzyskanie podatku naliczonego zapłaconego od nabycia towarów i usług przez firmę świadczącą taką usługę.

Sytuacja jest zupełnie inna, gdy świadczenie usług finansowych odbywa się na rzecz podmiotów spoza UE. Wówczas, zgodnie z ustawą o VAT, miejscem świadczenia tych usług jest siedziba albo miejsce zamieszkania ich nabywcy. To z kolei oznacza, w myśl art. 86 ust. 9 ustawy, że podatek naliczony związany z tymi usługami można odzyskać. Tym samym są to swego rodzaju usługi „eksportowe”. Nie jest to precyzyjne określenie, niemniej zasada podatkowego preferowania eksportu zadziała w stosunku do nabywców takich usług z Wielkiej Brytanii.

Korzyść dla polskich firm świadczących takie usługi wystąpi nawet, jeśli nie ma możliwości bezpośredniego przypisania kwot podatku naliczonego do konkretnych usług finansowych świadczonych na rzecz brytyjskich (czy w ogóle pozaunijnych) podmiotów. Jeśli polska firma świadczy usługi zwolnione z VAT i podlegające temu podatkowi, to kwoty VAT naliczonego rozlicza się na zasadzie współczynnika usług zwolnionych i opodatkowanych. Ten współczynnik może się poprawić, jeśli usługi na rzecz podmiotów z Wielkiej Brytanii nabiorą charakteru „eksportowego”.

Wspomniane przepisy istnieją w obecnej ustawie o VAT już od jej wprowadzenia. Dotyczą ogólnie świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów spoza UE. Trudno się więc spodziewać, by brexit spowodował ich zmianę.

Dość istotną zagadką pozostaje jednak to, jakie konkretnie korzyści odniosą polskie firmy. O ile dziś współpraca np. polskich banków z brytyjskimi odbywa się normalnie, o tyle fakt brexitu może zmienić układ sił na rynku finansowym. Przyczyny są oczywiście nie tylko podatkowe.

Czy i dokąd przeniesie się City

– W europejskim sektorze bankowym wciąż trwają analizy skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Być może część instytucji finansowych z londyńskiego City przeniesie się do Frankfurtu. Jednak nie tylko Niemcy, ale i Polska oraz inne kraje unijne są brane pod uwagę przy takich przenosinach – mówi Przemysław Barbrich, rzecznik prasowy Związku Banków Polskich. Zwraca uwagę, że takie decyzje będą podejmowane nawet w przeddzień brexitu, po dogłębnej analizie kosztów i ryzyk.

Według dotychczasowych ustaleń władz unijnych i brytyjskich, pierwszym dniem Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską ma być 30 marca 2019 r. Wówczas – co do zasady – prawo unijne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Jednak wiele kwestii przejściowych dopiero zostanie ustalonych w negocjacjach na linii Londyn–Bruksela.

Komisja Europejska uruchomiła specjalny serwis poświęcony podatkowym i celnym skutkom brexitu. Umieszczono go na stronie internetowej https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en.

Na razie umieszczono tam podstawowe informacje, m.in. o przewidywanym uruchomieniu odpraw celnych, wygaśnięciu niektórych dokumentów handlowych wystawionych przez brytyjskie władze, a także o zmianie sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w handlu Zjednoczonego Królestwa z resztą kontynentu. Jednak Komisja też zastrzega, że te reguły mogą się zmienić.

Opinia

Marek Bielawski, doradca podatkowy w KPMG

Gdy Wielka Brytania przestanie być krajem członkowskim UE, miejscem opodatkowania usług finansowych polskich firm na rzecz podmiotów brytyjskich stanie się terytorium państwa trzeciego (poza UE). W takich przypadkach podatek naliczony związany z tymi usługami może – wyjątkowo – podlegać odliczeniu. Może to poprawić sytuację finansową tych polskich firm, choćby przez poprawę współczynnika odliczenia VAT i możliwość odzyskania większych kwot podatku. Chodzi tu nie tylko o usługi finansowe świadczone np. przez banki. Do tej kategorii należą też zwykłe pożyczki, gwarancje czy poręczenia, pośrednictwo w transakcjach pieniężnych, świadczone przez podmioty spoza typowego sektora finansowego.