Ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ oraz pokazy lub do miejsca gromadzenia zwierząt

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 166 opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.1.2019 r. w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia takiej ewidencji, zakres danych w niej umieszczanych w ewidencji, a także wzór papierowej ewidencji.

Ewidencję prowadzi się oddzielnie dla bydła, owiec, kóz, świń i koniowatych, a wpisu do niej dokonuje się:

  • w dniu wprowadzenia zwierzęcia na targ, wystawę, pokaz lub konkurs albo do miejsca gromadzenia zwierząt lub w dniu wyprowadzenia zwierzęcia z targu, wystawy, pokazu lub konkursu albo z miejsca gromadzenia zwierząt;
  • w sposób czytelny i trwały.

Natomiast zmian wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

Wzór ewidencji prowadzonej w formie papierowej określony w załączniku do rozporządzenia.

Ważne
Ewidencja zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy prowadzona w formie papierowej zgodnie z tym wzorem zachowuje ważność, z tym że informacje o zdarzeniach powstałych po 1.6.2019 r. umieszcza się w ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt prowadzonej w formie papierowej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do tego rozporządzenia.

Tym samym utraci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.7.2005 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy, pokazy lub konkursy (Dz.U. z 2005 r. Nr 142, poz. 1194).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności