Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja będzie prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego będzie ona prowadzona w taki sposób, aby wydruk części lub całości danych odzwierciedlał dane określone we wzorze ewidencji. Wzór ten określa załącznik do rozporządzenia.

W ewidencji przewidziano 13 kolumn, które będą zawierały szczegółowe dane dotyczące stowarzyszenia zwykłego, w tym wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.).

Wpisaniu do ewidencji będą więc podlegały informacje dotyczące m.in.:

  • reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela lub przez zarząd,
  • posiadania organu kontroli wewnętrznej,
  • posiadania statusu organizacji pożytku publicznego,
  • przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
  • likwidatora stowarzyszenia zwykłego,
  • zastosowania środków nadzoru.
Ważne
Dla każdego stowarzyszenia zwykłego wpisanego do ewidencji będą prowadzone oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisu w ewidencji.



 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności