W kwietniu 2022 r. stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 6,2% – wynika z danych Eurostatu. W strefie euro było to 6,8%. Polska – wspólnie z Niemcami – znalazła się na drugim miejscu wśród krajów o najniższej stopie bezrobocia (3%).

Najniższy poziom bezrobocia w krajach UE odnotowano w Czechach (2,4%), w Polsce i w Niemczech (po 3%). Natomiast najwyższe bezrobocie zaobserwowano w Hiszpanii (13,3%), Grecji (12,7%) oraz we Włoszech (8,4%).

Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba osób bezrobotnych w Polsce w kwietniu wyniosła 526 tys. – to o 97 tys. mniej niż przed rokiem.

Źródło:

gov.pl