Zdaniem unijnego urzędu statystycznego w maju w Polsce było 468 tys. osób bezrobotnych. To sporo mniej niż przed rokiem, kiedy bez pracy pozostawało 612 tys. osób. Stopa bezrobocia, liczona według metodologii Eurostat, spadła rok do roku o 0,9 pkt proc. – z 3,6 % w maju 2021 do 2,7 % w maju bieżącego roku.

Maj jest trzecim miesiącem z rzędu, w którym stopa bezrobocia utrzymuje się na tym samym poziomie. Z danych Eurostat, wynika, że lepsza sytuacja na rynku pracy jest tylko w Czechach, gdzie stopa bezrobocia notowana jest na poziomie 2,5 %. Bezrobocie w Polsce jest też dużo niższe niż wynosi unijna średnia (6,1 %) i średnia dla państw strefy euro (6,6 %).

Warto wspomnieć o sytuacji osób młodych (do 25 lat) na rynku pracy. W maju stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wynosiła w Polsce 8,8 %, sporo mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy było to 13,7 %.

Źródło:

gov.pl