Według stosowanej przez Eurostat metodologii sytuacja na rynku pracy w Polsce w sierpniu br. była stabilna, a stopa bezrobocia – podobnie jak w miesiącu poprzednim – wyniosła 2,6 %. To wynik lepszy niż przed rokiem – w sierpniu 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 %.

Średnia wśród krajów Unii Europejskiej w sierpniu 2022 r. wyniosła 6 % (bez zmian w porównaniu z lipcem br.). Na tym samym poziomie co przed miesiącem było także bezrobocie w krajach strefy euro – 6,6 %.

Zmiana na unijnym podium

Tak jak w poprzednich miesiącach najniższym bezrobociem w UE cieszą się Czechy z wynikiem 2,4 %. Drugie miejsce zajmuje Polska. W sierpniu br. nastąpiła jednak zmiana na trzeciej pozycji – Malta wyprzedziła Niemcy z bezrobociem na poziomie 2,9 %. W Niemczech to 3 %.

Bezrobocie w Polsce niższe niż szacowano

Ostatecznie poziom bezrobocia był o 0,1 pkt proc. niższy niż przewidywały wstępne szacunki MRiPS.

Źródło:

gov.pl