Motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w latach ubiegłych, brzmi: „Odkryj swój talent”.

Kształcenia i szkolenia zawodowego a „zielona” transformacja

Tematyka tegorocznych obchodów koncentruje się na zagadnieniach kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście „zielonej” transformacji, zgodnie ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań na rzecz neutralności klimatycznej.

Na poziomie europejskim zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz wydarzenia organizowane przez organizacje lokalne, regionalne, krajowe. Zaprezentowane zostaną korzyści, jakie oferuje kształcenie i szkolenie zawodowe młodym ludziom i dorosłym.

W szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie polskie urzędy pracy, które rozszerzyły swoje działania na rzecz obywateli Ukrainy i wspierają ich w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski, wiele wydarzeń będzie dedykowane dla tej grupy poszukujących pracy.

Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy przygotowały ponad 400 wydarzeń

Tematyka wydarzeń jest różnorodna: rekrutacje na rzecz pracodawców, giełdy pracy, dni otwarte w urzędzie, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, badanie kompetencji i zdolności, kształcenie młodzieży pod kątem potrzeb rynku pracy, diagnoza kwalifikacji wymaganych przez pracodawców, usługi sieci EURES, itp. Zamierzeniem urzędów pracy jest nawiązanie indywidualnego kontaktu z konkretnym pracodawcą, dzięki czemu pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat usług świadczonych przez urzędy pracy oraz uzyskać wsparcie zgodne z ich potrzebami. Urzędy pracy przygotowały także dla pracodawców szereg prezentacji z zakresu zasad zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy będą mieć możliwość zaznajomienia się z polskim rynkiem pracy, ofertami pracy lub staży, możliwościami podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych – pod kątem potrzeb pracodawców, skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych.

Źródło:

gov.pl