Europejski Inspektor Ochrony Danych

Instytucje unijne są nadzorowane przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). EIOD jest organem nadzorczym, odpowiednikiem polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii Europejskiej z ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Od grudnia 2019 r. pozycję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pełni Wojciech Wiewiórkowski, który wcześniej był zastępcą EIOD, a w latach 2010-2014 pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2 czerwca EIOD opublikował na swojej stronie, krótki przewodnik z informacjami kiedy i jak prowadzone są przez niego kontrole w nadzorowanych instytucjach. Wskazano, że EIOD prowadzi kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, który powstaje w oparciu o analizę ryzyka oraz możliwości osobowe instytucji.

Obok zaplanowanych kontroli, Inspektor może prowadzić kontrole losowe, które decyduje się przeprowadzić w oparciu o takiej informacje jak: jakie dane osobowe przetwarza dana instytucja, jak wiele skarg wpłynęło na instytucje, czy instytucja przekazuje dane osobowe i komu dane są przekazywane, historię współpracy z instytucją czy powiązanie z wcześniejszymi decyzjami EIOD. Pandemia Covid-19 wprowadziła zmiany w prowadzeniu przez EIOD kontroli. Obecnie kontrole na miejscu zostały zawieszone i prowadzone są jedynie kontrole zdalne. W niektórych obszarach prowadzenie kontroli nawet po zakończeniu pandemii będzie miało dalej formę zdalną.

Przed przystąpieniem do kontroli, EIOD informuje instytucje o zamiarze przeprowadzenia kontroli, około 4 tygodnie przed jej rozpoczęciem. Jeszcze przed rozpoczęciem kontroli EIOD może prosić o dokumenty i informacje.

W trakcie kontroli na miejscu prowadzone są spotkania, wywiady oraz pokazy w jaki sposób instytucja przetwarza dane osobowe w codziennej pracy. Po zebraniu dowodów, kontrolowany podmiot może wnieść komentarze do zebranego materiału. Wszyscy pracownicy instytucji w której prowadzona jest kontrola są zobowiązani do współpracy z EIOD na podstawie rozporządzenia 2018/1725.

Po zakończeniu kontroli, EIOD przekazuje instytucji tzw. mapę drogową z rekomendacjami. Następnie, EIOD śledzi czy jego rekomendacje zostały wprowadzone. Informacje o przeprowadzonych kontrolach jest publikowana w raporcie rocznym EIOD.

Źródło: https://edps.europa.eu/system/files/2021-06/28-05-21_audit_factsheet_fin_en.pdf
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności