Europejska reforma w zamówieniach publicznych

  • zaprzestania traktowania ceny jako głównego kryterium przy udzielaniu zamówień publicznych – zamiast kryterium najniższej ceny dyrektywa wprowadza, jako kryterium, ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, która będzie obejmowała najlepszą relację: jakości oferowanych dostaw, robót budowlanych czy usług do ceny; w większym stopniu niż do tej pory można będzie wziąć pod uwagę jakość, rzetelność wykonawcy, a także inne czynniki tj. korzyści społeczne, wpływ na środowisko; jednakże cena dalej będzie ważnym elementem branym pod uwagę przy ocenie ofert;
  • systematyzacji zasad zatrudnienia podwykonawców;
  • zachęcenia do podziału zamówienia na części (tzw. pakietów, zadań) – ma to zwiększyć dostęp do zamówień przez małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • uproszczenia przepisów – m.in. przez zwolnienie wykonawców z obowiązku dostarczania różnego rodzaju dokumentów przed przystąpieniem do procedury udzielania zamówień publicznych, otrzymywanie informacji przez wykonawców i przystępowanie do przetargu drogą elektroniczną.

Zanim reforma zasad zamówień publicznych zacznie obowiązywać musi jeszcze zostać zatwierdzona przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto przewiduje się około 2 lata na wdrożenie nowych przepisów.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności