Estoński CIT w Polsce, ułatwienia dla firm – jest projekt ustawy

Rozwiązania, proponowane przez Ministerstwo Finansów są skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, które mają problemy z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, a chcą realizować proinwestycyjną strategię. Takie firmy, inaczej niż podmioty działające w ramach grup kapitałowych, nie mogą uzyskać finansowania od spółek powiązanych czy dostać od nich gwarancji potrzebnych dla uzyskania kredytu bankowego.

W projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania tj.:

1) ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe) zwany dalej: ryczałtem. Podatek zostanie nałożony na wypłaty zysku, a nie na "dochód" rozumiany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodu;

2) specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w CITU.

Pierwszy wariant oznacza płacenie podatku w formie ryczałtu - będzie się to znacznie różnić od reguł podstawowych. Podobne rozwiązanie działa w Estonii od 2000 roku. Moment powstania obowiązku podatkowego został przesunięty na moment dystrybucji zysku przez spółkę. Tam, podobnie jak to jest planowane w Polsce, opodatkowaniu podlegają w szczególności wypłaty dywidend. Ministerstwo liczy, że przyczyni się to obniżenia kosztów w zakresie tax compliance, szczególnie przez zniesienie obowiązku prowadzenia podwójnej ewidencji.

W przypadku funduszu inwestycyjnego nie dochodzi do ingerencji w dotychczasowe rozliczenia, a podatnik może nadal korzystać z preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie CIT. Ten model uwzględnia rozwiązania węgierskie i niemieckie. Na Węgrzech można stworzyć rezerwę inwestycyjną, która musi zostać wykorzystana w ciągu czterech lat. System "funduszowy" jest też w Niemczech. Tutaj przedsiębiorcy, których dochód w zależności od branży nie przekracza od 100 do 235 tysięcy euro mogą dokonać odliczenia inwestycyjnego z planowanych przez przedsiębiorstwo inwestycji w aktywa trwałe, które muszą być wykorzystywane w więcej niż 90% na cele działalności gospodarczej

Ministerstwo Finansów zaznacza, że to przedsiębiorca zdecyduje, czy chce płacić podatek według nowych zasad. Resort ocenia, że oba rozwiązania mają charakter proinwestycyjny, wesprą tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost popytu krajowego. Jak piszą projektodawcy "Jest to szczególnie istotne w obliczu konieczności przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19".
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności