EROD przyjęła wytyczne w sprawie wzajemnych relacji pomiędzy art. 3 i rozdziałem V RODO

Najnowsze wytyczne 05/2021 EROD zawierają wyjaśnienie zależności pomiędzy terytorialnym zakresem stosowania RODO (art. 3) a przepisami dotyczącymi międzynarodowego przekazywania danych zawartymi w rozdziale V. Wytyczne mają na celu pomoc administratorom i podmiotom przetwarzającym w UE w ustaleniu, czy operacja przetwarzania stanowi międzynarodowe przekazywanie danych.

Wytyczne określają łącznie trzy kryteria, które kwalifikują przetwarzanie jako przekazywanie:

1) podmiot przekazujący dane (administrator lub podmiot przetwarzający) podlega RODO w odniesieniu do danego przetwarzania;

2) podmiot przekazujący dane przesyła lub udostępnia dane osobowe podmiotowi odbierającemu dane (innemu administratorowi, współadministratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu);

3) podmiot odbierający dane znajduje się w państwie trzecim lub jest organizacją międzynarodową.

Przetwarzanie będzie uznawane za przekazywanie, niezależnie od tego, czy podmiot odbierający dane mający jednostkę organizacyjną w państwie trzecim podlega już RODO na mocy art. 3 tego aktu prawnego. EROD uważa jednak, że gromadzenie danych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, w UE z własnej inicjatywy nie stanowi przekazywania.

Wytyczne zostaną skierowane do konsultacji publicznych, które potrwają do końca stycznia 2022 r.

Podczas tego samego posiedzenia plenarnego EROD przyjęła oświadczenie w sprawie pakietu usług cyfrowych i strategii w zakresie danych Komisji Europejskiej.

Ponadto EROD wyznaczyła dwóch przedstawicieli organów nadzorczych – belgijskiego i niemieckiego (kraju związkowego Hesji) – do wzięcia udziału w 6. wspólnym przeglądzie umowy UE-USA o przetwarzaniu i przekazywaniu z UE do USA danych z komunikatów finansowych do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP).

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe poświęcone 57. posiedzeniu plenarnemu, dostępne pod linkiem: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-interplay-between-art-3-and-chapter-v-gdpr-statement-digital_pl, a którego tłumaczenie w języku polskim jest w załączniku na stronie https://uodo.gov.pl/pl/138/2220

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2220

       

            
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności