EROD, odpowiadając na pismo ONZ, dotyczące przekazywania danych organizacjom międzynarodowym, z zadowoleniem przyjęła stały udział ONZ w grupie roboczej ds. przekazywania danych organizacjom międzynarodowym i ponowiła swoje zobowiązanie do dalszej współpracy w zakresie ochrony praw człowieka, w tym prawa do prywatności.

Z kolei w piśmie do ENISA, dotyczącym zgodności europejskiego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie usług chmurowych (EUCS) z wyrokiem w sprawie Schrems II, EROD podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w piśmie do ENISA z 19 maja br. Zdaniem Rady ostateczny program certyfikacji powinien być zgodny z obowiązkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i powinien umożliwiać dostawcom usług chmurowych i ich klientom przestrzeganie RODO, biorąc również pod uwagę wyrok ws. Schrems II.

Oświadczenie prasowe w tej sprawie opublikowano na stronie EROD:

https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-letters-un-enisa_pl