EROD przyjęła, zgodnie z art. 29 swojego Regulaminu wewnętrznego, program prac na lata 2021-2022, który jest zgodny z priorytetami określonymi w Strategii EROD na lata 2021-2023, co pozwoli zrealizować strategiczne cele Rady.

Oświadczenie dotyczące rozporządzenia ws. prywatności i łączności elektronicznej (rozporządzenia e-Privacy)

EROD za pozytywny krok na drodze do finalizacji rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej uznała przyjęcie porozumienia w sprawie mandatu negocjacyjnego Rady UE.

Jak powiedziała Przewodnicząca EROD, Andrea Jelinek: „Rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej nie może – w żadnym wypadku – obniżać stopnia ochrony oferowanego w obecnej dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz powinno uzupełniać RODO, zapewniając dodatkowe mocne gwarancje poufności i ochrony wszystkich rodzajów komunikacji elektronicznej”.

Wytyczne ws. wirtualnych asystentów głosowych

Przyjęte wytyczne mają na celu ustalenie najistotniejszych wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów przez wirtualnych asystentów głosowych oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zaleceń, jak sobie z nimi radzić. Wytyczne zostaną przekazane do publicznych konsultacji.

Wytyczne ws. pojazdów połączonych po konsultacjach publicznych

Ostateczna wersja wytycznych koncentruje się na przetwarzaniu danych osobowych w związku z nieprofesjonalnym użytkowaniem pojazdów połączonych przez osoby, których dane dotyczą.

Inne decyzje EROD

Podczas posiedzenia plenarnego omówiono także projekty decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie, które EROD otrzymała od Komisji Europejskiej.

Ponadto przyjęto także wspólną opinię EROD i EIOD dotyczącą rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi (Data Governance Act).

W związku z 46. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/european-data-protection-board-46th-plenary-session_pl

Agenda 46. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/09032021plen1.2agenda_public.pdf