Od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO do przetwarzania danych osobowych, a będą w nim obowiązywać odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych.

W oświadczeniu EROD w szczególności podkreśliła kwestię przekazywania danych do państwa trzeciego, jak również konsekwencje dotyczące nadzoru regulacyjnego i mechanizmu kompleksowej współpracy (OSS). Okres przejściowy, podczas którego organ Zjednoczonego Królestwa nadal uczestniczy we współpracy administracyjnej EROD, upływa z końcem 2020 r. Ponadto EROD przyjęła notę informacyjną w sprawie przekazywania danych na mocy RODO po zakończeniu okresu przejściowego.

Dokumenty w polskiej wersji językowej znajdują się poniżej.

Więcej informacji na temat 43. posiedzenia EROD znajduje się pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/pl/185/1794.