Epidemia: co z badaniami wstępnymi i kontrolnymi?

Taka informacja znalazła się w komunikacie, który na swojej stronie opublikowało Ministerstwo Zdrowia. Resort przypomina, że znowelizowana 31.3.2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi, że gdy nie ma lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań wstępnych (kontrolnych), może je wykonać inny lekarz.

Co więcej, może ona wydać stosowne orzeczenie lekarskie – z zastrzeżeniem, że zachowuje ono ważność przez 30 dni od dnia ustania stanu epidemii. Jest też inne ułatwienie, bo MZ podkreśla, że przeprowadzenie badania z zakresu medycyny pracy może się odbyć zdalnie. Takim sposobem badanie może przeprowadzić każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy.

Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 2 ust. 4 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności