Projekt ustawy przygotowany przez NSZZ „Solidarność”, przewiduje nowy warunek, którego spełnienie da możliwość osobie pracującej do przejścia na emeryturę – staż pracy. W przypadku kobiet wymagane będzie posiadanie 35-letniego okresu składkowego a w przypadku mężczyzn 40 letniego okresu składkowego pracy. Ponadto każda osoba, która będzie chciała przejść na emeryturę będzie musiała mieć uzbierany kapitał w ZUS w takiej wysokości, żeby uzyskać emeryturę minimalną (obecnie emerytura minimalna – od 1.3.2021 r. – wynosi 1250 zł i 88 gr brutto).

W przedstawionym projekcie jest wskazane, że każdy kto będzie miał spełniony staż pracy odpowiedni dla swojej płci i zgromadzi kapitał niezbędny do wypłaty emerytury minimalnej będzie mógł bez względu na swój wiek przejść na emeryturę. Jedną z różnic w stosunku do wcześniejszych propozycji jest to, że wystarczy posiadać kapitał niezbędny do emerytury minimalnej a nie 120% minimalnej emerytury. Co oznacza, że emerytury stażowe w wielu sytuacjach będą bardzo niskie. Biorąc pod uwagę przede wszystkim niski wiek, w którym taka osoba będzie przechodziła na emeryturę.

Przykład

Kobieta rozpoczynająca pracę w wieku 18 lat (zakładając że nie będzie miała żadnych przerw w zatrudnieniu) w wieku 53 lat przejdzie na emeryturę. Co oznacza, że będzie mogła pobierać takie świadczenie przez średnio 30 lat (średnia życia kobiet wynosi obecnie niespełna 82 lata).

Mężczyzna rozpoczynający pracę w wieku 18 lat (zakładając że nie będzie miał żadnych przerw w zatrudnieniu) w wieku 58 lat przejdzie na emeryturę. Co oznacza, że będzie mógł pobierać takie świadczenie przez średnio 16 lat (średnia życia mężczyzn wynosi obecnie nieco ponad 74 lata).

Emerytury stażowe to jak widzimy w opisanym przykładzie przede wszystkim obniżenie wieku emerytalnego (np. o 7 lat w powyższych przypadkach). Co jest sprzeczne z kierunkami w jakich zmierzają inne kraje, czyli podnoszenie wieku emerytalnego. Emerytura stażowa mogłaby zostać wprowadzona przy stażu pracy na poziomie 45/47 lat dla obu płci. Nie ma powodu, żeby różnicować wiek, szczególnie, że emerytury kobiet są średnio niższe o 1000 zł od emerytur mężczyzn.

Jeżeli Solidarności uda się zebrać 100 tys. podpisów pod tym projektem to trafi on do Sejmu i powinien być dalej procedowany.