Elektroniczne przesyłanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1185 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.6.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje i deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości mogą być:

  1. przesyłane z wykorzystaniem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), a także innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu JST;
  2. opatrywane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym oraz podpisem zaufanym.

Rozporządzenie to poprzedziły analogiczne rozporządzenia dotyczące podatku rolnego i podatku leśnego (patrz: Dz.U. z 2019 r. poz. 1153 i 1154).

Przypominam też, że w Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1104 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 30.5.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, które obowiązuje również od 1.7.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności