Dotychczas możliwość samodzielnego tworzyć elektronicznego  potwierdzenia na PUE ZUS o danych zgromadzonych w ZUS na PUE ZUS istniała tylko dla ubezpieczonych i płatników składek. Utworzone w ten sposób potwierdzenia elektroniczne nie wymagają podpisu pracownika ZUS-u. Ubezpieczeni mogą generować też potwierdzenia z informacją o niepobieraniu świadczeń. 

W nowym komunikacie ZUS informuje, że od 31 lipca możliwość samodzielnego tworzyć elektronicznego potwierdzenia na PUE ZUS mają również świadczeniobiorcy. Tego rodzaju e-potwierdzenie nie wymaga podpisu pracownika ZUS-u i może być bez problemu przekazane do instytucji, która oczekuje takiego potwierdzenia. Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to elektroniczny dokument podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej ZUS, dlatego nie ma wtedy wymogu dokonania podpisu przez urzędnika.

W komunikacie ZUS stwierdza, że na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków czy wysokości świadczenia. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje.