Ekspertyza to nie informacja publiczna

Stan faktyczny

Sprawa zaczęła się od wniosku przedsiębiorcy do prezydent Warszawy o udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej szacunkowych ekspertyz, które w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowiły podstawę do ustalenia wartości tego zamówienia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; dalej: DostInfPubU) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Nie wolno też w takiej sytuacji żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 DostInfPubU).

Prezydent odpowiedziała, że żądane przez przedsiębiorcę informacje nie stanowią informacji publicznej, gdyż przedstawiają jedynie poglądy i wnioski ich twórców.

Tego stanowiska nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (II SAB/Wa 9/14). Przede wszystkim WSA wskazał, że DostPublU zakreśla pojęcie informacji publicznej bardzo szeroko, jako każdą informację o sprawach publicznych. Ponadto Sąd skoncentrował się na rozstrzygnięciu, czy ekspertyzę można zakwalifikować do pojęcia informacji publicznej.

Stanowisko WSA

Jak przedstawił WSA w uzasadnieniu, jeśli ekspertyza przedstawiałaby tylko opinie, nieodnoszące się do konkretnych sytuacji czy realizowanych projektów, wówczas nie miałaby waloru informacji publicznej.

Jednak w tej sytuacji ekspertyza została sporządzona na potrzeby konkretnego postępowania, czyli wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. dotyczyła faktów, a przy okazji wydatkowania środków publicznych. Według WSA powodowało to, że ekspertyza była informacją publiczną.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny jednak orzekł, że ekspertyza ta nie była informacją publiczną: „Powyższe dokumenty stanowiły bowiem tylko podstawę do ustalenia wartości zamówienia publicznego »Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu W.« i nie były wiążące co do sposobu załatwienia sprawy. Ekspertyzy zewnętrzne obejmujące swym zakresem analizy, poglądy czy wnioski ich twórców, stanowiące pewien proces/etap przydatny do przyjęcia przez organ stanowiska w sprawie, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej” (I OSK 1681/14).

Stanowisko SN

W takiej sytuacji, zdaniem SN, nie trzeba było ujawniać ekspertyz w trybie dostępu do informacji publicznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności