Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy bez uprzedniego upomnienia

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1359 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

Zmianę wprowadzono do rozporządzenia Ministra Finansów z 30.10.2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 131; dalej: NalPienEgzUpomR).

Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy dotyczy należności wymienionych w § 2 NalPienEgzUpomR. Dodano więc, że należą do nich należności pieniężne wynikające z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Jak wynika z uzasadnienia tej zmiany, przed wprowadzeniem tego zapisu bez upomnienia można było wszcząć m.in. w odniesieniu do należności pieniężnych wynikających z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności (§ 2 pkt 3 NalPienEgzUpomR). Zdaniem twórców tej zmiany ma ona ujednolicić uproszczone (wszczęcie bez konieczności uprzedniego wysłania upomnienia) zasady dochodzenia należności pieniężnych. Nie będzie miało już znaczenia, czy należności pieniężne wynikają z orzeczeń, podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, czy z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ważne

Do należności pieniężnych wynikających z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli przed 30.6.2022 r. do zobowiązanego wysłano upomnienie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności