W dniach 24–27 marca miały się odbyć egzaminy adwokackie oraz radcowskie. O tym, że nie dojdą do skutku, resort sprawiedliwości poinformował w czwartek.

„Decyzja o przesunięciu terminu egzaminów została podjęta ze względu na wzrastający stan zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacje głównego inspektora sanitarnego. Poprzedziły ją przeprowadzone w pilnym trybie konsultacje z samorządem adwokackim i radcowskim. W tej sprawie kierowane też były do Ministerstwa liczne wystąpienia osób przystępujących do egzaminów” – podkreśla się w wystosowanym komunikacie resort.

Nowe terminy egzaminów mają zostać wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych.

Zgodnie z przepisami minister sprawiedliwości, w porozumieniu odpowiednio z władzami adwokatury oraz radców, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu zawodowego ogłoszenie o nim.

W przesłanym komunikacie resort sprawiedliwości zaznacza, że będzie podejmować „możliwe działania, które mogłyby złagodzić skutki koniecznego przesunięcia terminu egzaminów”. Być może więc dojdzie do zmian w regulacjach związanych z wykorzystywaniem urlopu na przygotowanie się do egzaminu. Przystępującym zgodnie z przepisami aktualnie przysługuje 30 dni kalendarzowych. Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz.

Egzaminy to niejedyny problem. Izby radcowskie i adwokackie decydują się na odwoływanie zajęć na aplikacjach. Taką decyzję podjęła m.in. ORA w Warszawie i Poznaniu, a także samorząd zawodowy radcowski z Krakowa, gdzie od poniedziałku wszystkie zajęcia dla aplikantów przeprowadzane będą w formie transmisji.

Radcowskie władze krajowe zdecydowały również o zawieszeniu szkoleń dla swoich członków.

– Jako wiceprezes KRRP odpowiedzialny za pion szkoleń, z uwagi na zmieniającą się sytuację sanitarno-epidemiologiczną, zdecydowałem o zawieszeniu do czasu ustabilizowania się sytuacji szkolenia stacjonarnego dla radców prawnych przeprowadzanego przez Centrum Szkolenia Ustawicznego KRRP. Rozważane jest przez nas zawieszenie kolejnych szkoleń. Bezpieczeństwo koleżanek i kolegów jest najważniejsze – mówi Zbigniew Tur.