Edycja 2019–2020 programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem tego programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Ważne
Pierwsza edycja programu ma być realizowana od 1.10. 2019 r. do 31.12.2020 r.


Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego mogą ubiegać się o środki na realizację usług asystenta w tym programie. W ramach programu można otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.

Gminy (powiaty) mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do programu). Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z programu (zał. 2), wraz z listą rekomendowanych gmin lub powiatów (zał. 3) Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mają na to czas do 5 listopada.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Na stronie internetowej zamieszczono następujące materiały dostępne w formacie PDF:

  • Ogłoszenie o naborze wniosków;
  • Program Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej – edycja 2019-2020(dostępny w formatach PDF i Word);
  • Zał. nr 1 Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe;
  • Zał. nr 2 Wniosek województwa na środki finansowe;
  • Zał. nr 3 Wzór listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu;
  • Zał. nr 4 Sprawozdanie gminy/powiatu z realizacji programu;
  • Zał. nr 5 Sprawozdanie wojewody z realizacji programu;
  • Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o przyjęciu środków z programu;
  • Zał. nr 7 Kara zgłoszenia do programu;
  • Zał. nr 8 Karta rozliczenia usług.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności