Skoordynowana praktyka głosowania pozwala w organach spółki wpływać na kierunki jej działania, dlatego akcjonariusze większościowi (rzadziej akcjonariusze mniejszościowi) poprzez współpracę zawierają umowy, które stanowią tym samym ukrytą w stosunku