Usługa e-Doręczenia umożliwi otrzymywanie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. To prosta i przejrzysta forma komunikacji z administracją publiczną, równoważna z wysłaniem listu poleconego lub osobistą wizytą.

Bezpiecznie i za darmo

Rozwiązanie przygotowywane jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pracujemy nad tym, aby każdy podmiot, obywatel i przedsiębiorca miał jeden adres do kontaktu z administracją, a wraz z nim odpowiednio zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową, która w obsłudze przypomina zwykłą skrzynkę mailową. Wysłana tą drogą korespondencja trafi prosto do adresata, a na potwierdzenie tej czynności zostaną wystawione dowody – odpowiednio wysłania i otrzymania. Wszystkie adresy podmiotów publicznych znajdą się w Bazie Adresów Elektronicznych, co umożliwi łatwe ich wyszukanie. Obywatel i przedsiębiorca będą mieć swobodę wyboru dostawcy adresu do doręczeń elektronicznych: może to być dostawca państwowy – który gwarantuje nieodpłatną realizację usługi e-Doręczenia do podmiotu publicznego – lub kwalifikowany dostawca usług zaufania.

Cyfryzacja na każdym polu

e-Doręczenia będą wykorzystywane w każdym procesie administracyjnym, sądowym i cywilnym. Docelowo cała korespondencja podmiotów publicznych nadawana będzie w formie elektronicznej – przy pomocy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, świadczonych przez operatora wyznaczonego.

Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron, tzn. nie tylko podmiot publiczny będzie mógł napisać do obywatela, ale również obywatel będzie mógł zainicjować sprawę w urzędzie.

Oczywiście osoby, które nie korzystają z technologii, nadal będą mogły komunikować się z administracją w sposób tradycyjny. Dzięki publicznej usłudze hybrydowej korespondencja nadana przez podmiot publiczny zostanie przekształcona w postać papierową przez operatora wyznaczonego.

Skuteczność e-Doręczeń zapewnia ustawa o doręczeniach elektronicznych. Projekt e-Doręczenia jest wynikiem prac strumienia e-Skrzynka i e-Doręczenie w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Założenia projektu konsultowane były z szeregiem zaproszonych do współpracy ekspertów, w szczególności z przedstawicielami: samorządu terytorialnego, Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przedsiębiorcami i przedstawicielami sektora prywatnego.

Korzyści dla administracji

 • elektroniczny obieg dokumentów – wyeliminowanie dokumentacji papierowej i ograniczenie liczby wytwarzanych dokumentów,
 • prostsza obsługa dokumentacji – wszystko w jednym miejscu,
 • skuteczna komunikacja z obywatelem, zapewniająca nadzór nad obiegiem dokumentów,
 • zapewnienie natychmiastowych dowodów doręczenia dokumentów elektronicznych,
 • komunikacja transgraniczna będzie równie prosta, jak komunikacja krajowa,
 • szybka ścieżka kontaktu – niezależnie od miejsca pobytu obywatela czy przedsiębiorcy.

Korzyści dla obywatela i przedsiębiorcy

 • komfort korzystania – przyjazna w użyciu i bezpieczna korespondencja elektroniczna,
 • możliwość szybkiego odnalezienia adresu do doręczeń elektronicznych odbiorcy,
 • skuteczna i szybka komunikacja z administracją, która będzie równoważna prawnie z przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • wiedza o tym, co się dzieje z korespondencją – doręczenie będzie rejestrowane przez zaufanego dostawcę,
 • wygodna obsługa 24 h/7 za pomocą różnych narzędzi (komputera, tabletu, a także telefonu komórkowego typu smartfon),
 • możliwość wysłania lub odbioru korespondencji za potwierdzeniem odbioru drogą elektroniczną o dowolnej porze każdego dnia tygodnia z dowolnego miejsca.

Źródło: biznes.gov