28 kwietnia obchodzimy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który został ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Jego celem jest zwrócenie uwagi wszystkich zainteresowanych na bezpieczeństwo w pracy oraz zachęcenie pracodawców, jak i osób zatrudnionych do podejmowania działań ograniczających zagrożenia w miejscu pracy i przyczyniających się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych na całym świecie.

Tegoroczne obchody Dnia Bezpieczeństwa skupiają się na budowaniu niezawodnych i odpornych systemów zarządzania sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na niemal każdy aspekt świata pracy. Doświadczyliśmy zagrożenia zakażenia się wirusem, okresowego zamknięcia różnych gałęzi gospodarki oraz szkół, ograniczenia mobilności (w tym podróży lotniczych), a także wpływu na globalne łańcuchy dostaw. Doświadczenia te powinny pomóc wdrożyć w zakładach pracy działania wpływające na poprawę zarządzania bezpieczeństwem pracy i efektywniejszą ochronę zdrowia pracowników, a także skuteczniejszą i szybszą reakcję na niespodziewane i trudne sytuacje w przyszłości. Powinny też przyczynić się do zapewnienia ciągłości biznesowej przedsiębiorstw oraz wspomagać odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu i sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym, nowym kryzysom.

Obecny kryzys pokazał, że takie systemy zarządzania mają kluczowe znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia publicznego, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Pomogą one rządom, pracodawcom i pracownikom łagodzić skutki COVID-19 oraz ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Równolegle do Światowego Dnia Bezpieczeństwa, 28 kwietnia związki zawodowe obchodzą „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”. Tegoroczne hasło to „Bezpieczeństwo i zdrowie są podstawowym prawem w pracy”.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) zwraca szczególną uwagę na fakt, że choć w dalszym ciągu zmagamy się z dotychczasową skalą wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to dodatkowo, z uwagi na pandemię – wiele osób na świecie zaraziło się COVID-19 w miejscu pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy stały się ważne i potrzebne, jak nigdy dotąd. Ludzkie życie i zdrowie jest najważniejszym dobrem, co jest z naciskiem podkreślane przez związki zawodowe, dlatego podejmowane przez rządy i przedsiębiorstwa działania nie mogą stawiać ponad nie zysków ekonomicznych.

Wykorzystajmy ten dzień na budowanie odpornych i niezawodnych systemów zarządzania sprawami bhp, zarówno na poziomie kraju, jak i poszczególnych przedsiębiorstw, tak aby jeszcze bardziej zminimalizować liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Źródło:

gov.pl