Dzierżawa infrastruktury technicznej przez gminę podlega opodatkowaniu VAT

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 15.3.2018 r., 0111-KDIB3-2.4012.63.2018.2.AZ).

W rozstrzyganej sprawie gmina, na podstawie zawartej umowy dzierżawy, zamierzała udostępnić spółce komunalnej infrastrukturę techniczną (oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi) stanowiącą jej własność. Gmina ma uzyskiwać z tego tytułu wynagrodzenie, czyli czynsz dzierżawny.

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług (art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU).

Podatnikami VAT są m.in. osoby prawne (np. gminy) wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (m.in. ciągła i zarobkowa działalność usługodawców) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 i 2 VATU). Przy czym, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 VATU).

W tym przypadku dzierżawa jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), w której gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT. W związku z czym, zdaniem Dyrektora KIS: „(…) dla czynności odpłatnego udostępniania przez gminę infrastruktury wytworzonej w ramach zrealizowanej inwestycji na podstawie umowy dzierżawy, z [tytułu] której gmina pobiera wynagrodzenie, gmina występuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 [VATU], a ww. czynność - jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 [VATU] - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług [i nie podlega zwolnieniu z opodatkowania]”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności