W myśl uchwalonej przez Sejm ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami 8 maja będzie Narodowym Dniem Zwycięstwa.

Nowe święto państwowe

Narodowy Dzień Zwycięstwa będzie świętem państwowym. Jednocześnie nowa ustawa znosi Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowione na 9 maja. Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa uchyla moc obowiązującą dekretu z 8.5.1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.

Omawiana ustawa ma wejść w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła do prac w Senacie.

Posłowie, którzy byli autorami o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa podkreślają, że akt kapitulacji Niemiec, uznany za ostateczny przez wszystkich aliantów, podpisano w Berlinie 8.5.1945 r. Przewidywał on wstrzymanie wszelkich operacji sił niemieckich 8 maja o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Dokument podpisano przed północą z 8 na 9 maja czasu środkowoeuropejskiego, czyli już po północy 9 maja czasu moskiewskiego. Ponieważ nosi on datę 8 maja i wyznacza godzinę wstrzymania operacji na dzień 8 maja, dla mieszkańców Europy Zachodniej dzień ten jest dniem kapitulacji Niemiec. Natomiast z punktu widzenia Rosji kapitulacja nastąpiła 9 maja, zgodnie z czasem moskiewskim i podpisana została na życzenie Stalina w Berlinie.

W Europie Zachodniej zwycięstwo aliantów było świętowane 8 maja w efekcie upublicznienia faktu podpisania przez Niemcy wstępnej kapitulacji 7.5.1945 w Rheims. W Rosji świętowanie zwycięstwa rozpoczęto dopiero około godziny drugiej nad ranem 9 maja, po podaniu w radiu informacji o kapitulacji przyjętej w Berlinie.

W państwach Europy Zachodniej, w których rocznica zakończenia wojny jest obchodzona, świętuje się ją jako dzień zwycięstwa 8 maja (Francja) lub jako dzień wyzwolenia w dniu, który uznawany jest za dzień zakończenia okupacji danego kraju ( 8 maja w Norwegii, 5 maja w Danii, 5 maja w Holandii, 25 kwietnia we Włoszech). Zdaniem autorów nowej ustawy nie ma powodu, aby w Polsce przyjmować obowiązującą w ZSRR, a obecnie w Rosji wykładnię zakończenia wojny. Ich zdaniem trudno przyjąć rosyjską wykładnię dnia zakończenia wojny jako triumf wolności w przypadku państw zajętych przez Armię Czerwoną, w których ustanowiono następnie niepochodzące z wyboru rządy i niedemokratyczny system polityczny.

Czy Narodowy Dzień Zwycięstwa będzie dniem wolnym od pracy?

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa nie dokonuje żadnych zmian w katalogu dni wolnych od pracy, zawartego w ustawie z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

Ustawa o dniach wolnych od pracy uznaje za takie dni:

 • niedziele, a także
 • następujące dni:
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Powyższe oznacza, że 8 maja, czyli Narodowy Dzień Zwycięstwa będzie świętem państwowym, ale nie będzie dniem wolnym od pracy. Także obchodzony dotychczas 9 maja Dzień Zwycięstwa nie był dniem wolnym od pracy (poza okresem PRL, gdy był to dzień wolny od pracy).

Podstawa prawna:

 • ustawa z 24.4.2015 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa