W 2021 r. po raz 10-ty dzień 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy według przepisów, które weszły w życie w 2011 r.

Konsekwencją dla pracodawcy – w przypadku zaistnienia konieczności podjęcia pracy przez pracownika w dniu ustawowo wolnym – jest wypłata, oprócz normalnego, również dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% pensji.