Dzieci z państwowych domów dziecka a program 500 plus

W piśmie skierowanym do Minister Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że brak objęcia dzieci z państwowych domów dziecka programem 500 plus jest niesprawiedliwy.

To sąd decyduje, do jakiej pieczy zastępczej trafi dziecko

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że gdyby sąd opiekuńczy wskazał tym dzieciom rodzinę zastępczą (czyli rodzinną pieczę zastępczą), to dodatkiem byłyby objęte. W domu dziecka (instytucjonalnej pieczy zastępczej) pomocy nie dostają.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest odstępstwo od zasady równego traktowania, gdyż nie zawsze nierówne traktowanie oznacza dyskryminację, to jednak w tym przypadku uznanie zróżnicowania za zgodne z Konstytucją RP może budzić istotne wątpliwości. Ponadto trudno wskazać, dlaczego, poza względami oszczędnościowymi, służyć ma wprowadzone ograniczenie.

Z powyższych względów RPO zwrócił się do resortu rodziny o zmianę przepisów i objęcie dzieci z państwowych domów dziecka programem 500 plus.

Stanowisko resortu rodziny

W odpowiedzi na pismo RPO resort rodziny stwierdził, że nie planuje zmian w prawie, mających na celu objęcie dzieci z państwowych domów dziecka programem 500 plus. Programem 500 plus objęto rodzinne domy dziecka, ponieważ na państwowe domy dziecka są przeznaczane wystarczające nakłady finansowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności