Wszystkie organizacje, wobec których CNIL w maju skierował swoje pisma o dostosowanie banerów plików cookie na ich stronach do wymagań RODO spełniły żądanie organu. Organizacje, które otrzymały podobne pisma pod koniec czerwca również dostosowała się do wymagań wskazanych przez organ. Te, które nie dostosowały banerów zagrożone są karą pieniężną w wysokości do 2% rocznego obrotu.

Majowa i czerwcowa akcja CNIL jest konsekwencją ogłoszonego w II kwartale 2020 roku planu kontrolowania polityki plików cookie przez organ. Zasady określone przez organ wskazywały, że administrator strony nie może przyjmować, że kontynuacja przeglądania strony jest wyrażeniem zgody. Wyrażenie zgody musi odbyć się przy wykorzystaniu przycisku „akceptuj”, który od kilku miesięcy coraz częściej znajduje się na banerach podczas przeglądania stron.

Ponadto, zdaniem CNIL użytkownicy powinni w wyraźny sposób zostać poinformowani o celach w jakich są gromadzone pliki cookie, co powinno nastąpić jeszcze przed wyrażeniem zgody. Co więcej wycofanie udzielonej zgody powinno być tak łatwe jak jej wyrażenie, zgodnie z zasadą wyrażoną w RODO.

Przez około półtora roku CNIL wydał prawie 70 decyzji, które dotyczyły niezgodności plików cookie z przepisami. Co ważne ponad połowa decyzji dotyczyła podmiotów, których spółki macierzyste mają siedzibę poza Francją.

CNIL zapowiada, że będzie kontynuował swoje działania i kontrolował sposób informowania użytkowników o wykorzystywanych plikach cookie oraz możliwości wyrażania zgody i jej wycofania. Organ wskazał, że jego kontrole będą dotyczyć zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych oraz podmiotów świadczących usługi jedynie na rynek krajowy jak i międzynarodowy. W szczególności organ przyjrzy się stronom internetowym administrowanym przez partie polityczne w związku z zbliżającymi się wyborami prezydenckim, które odbędą się we Francji w 2022 r.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/cookies-french-data-protection-watchdog-welcomes-increased-compliance/