Działania antykryzysowe – przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 tylko dla organizacji pozarządowych

Do 31 marca należy złożyć zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a także inne deklaracje, jak informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R, informację na formularzu ORD-U, dotyczącą umów zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego w roku podatkowym 2019, raport o schematach podatkowych na formularzu MDR-3.

Dzień 31 marca, to termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Do tej pory żaden z tych obowiązków nie uzyskał odroczenia terminu w ramach pakietu działań tarczy antykryzysowej.

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 zostało ogłoszone jedynie dla organizacji pozarządowych.

Jak czytamy w komunikacie, na stronach ministerstwa:

„Przesunięcie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacji pozarządowych: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. Termin ulega przesunięciu z 31 marca na 31 lipca”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności