Działalność związana z produkcją i obrotem automatami do gier hazardowych też podlega urzędowemu sprawdzeniu

Wynika to z przepisów rozporządzenia MF z 31.12.2018 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2).

Istotą urzędowego sprawdzenia jest zapewnienie przez określone podmioty warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, w tym dokumentacji związanej z działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej.

W związku z objęciem urzędowym sprawdzeniem działalności polegającej na produkcji i obrocie automatami do gier hazardowych, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.; dalej KASU) nałożono na podmioty prowadzące tego rodzaju działalność obowiązek zapewnienia warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł przeprowadzić urzędowe sprawdzenie przed rozpoczęciem działalności polegającej na produkcji i obrocie automatami do gier hazardowych (art. 106 pkt 1 lit. a KASU). Urzędowe sprawdzenie będzie przeprowadzane w przypadku weryfikacji dalszego spełniania warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie wskazanych działalności (art. 106 pkt 1 lit. b KASU).

W ramach nadzoru nad produkcją i obrotem automatami do gier hazardowych rozszerzono instytucję urzędowego sprawdzenia, poprzez objęcie urzędowym sprawdzeniem działalności związanej z produkcją lub obrotem automatami do gier hazardowych. Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące, z 2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności