Dział spadku i zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego w gminie

W postępowaniu o dział spadku i zniesienie współwłasności rolą sądu jest szczegółowe zbadanie, czy nieruchomość podlegająca podziałowi stanowi gospodarstwo rolne, z uwagi na szczególne regulacje prawne dotyczące zniesienia współwłasności gospodarstw rolnych (post. SN z 5.4.2017 r., II CSK 406/16).

Sąd rejonowy przeprowadził postepowanie o dział spadku i zniesienie współwłasności. Orzeczenie to zostało praktycznie powtórzone przez sąd okręgowy. Uczestnik wniósł skargę kasacyjną z uwagi na naruszenie przepisów prawa.

Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną za zasadną, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Decyzja SN była spowodowania ustaleniem, że SO nie zbadał, czy stanowiąca przedmiot działu nieruchomość rolna jest gospodarstwem rolnym.

Ważne
Sąd z urzędu ustala skład i wartość spadku, a zatem obowiązany jest również ustalić, czy przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, które podlega szczególnym regułom działu i zniesienia współwłasności.

W rozpoznawanej sprawie zarówno SR jak i SO nie zajęły się kwestią tego, czy stanowiąca przedmiot działu nieruchomość rolna jest gospodarstwem rolnym . Oba sądy poprzestały na ustaleniu, że obecnie nieruchomość ta nie jest wykorzystywana do celów rolniczych i na tej podstawie dokonały działu spadku oraz zniesienia współwłasności z pominięciem regulacji szczególnej. Powyższe zaniedbania skutkować musiały uchyleniem zaskarżonego orzeczenia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności