Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej będzie podlegał Ministrowi Finansów

1. Omówienie przepisów

Jak wynika z art. 46 ustawy z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1296 ze zm., dalej: AdmPodU), ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP) i naczelnicy urzędów skarbowych. Zmieniono w ten sposób art. 8 ust. 4 ustawy z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.).

2. Komentarz

Dyrektor BKIP jest jednym z organów administracji podatkowej. Pozostałe organy to minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej oraz naczelnik urzędu skarbowego (art. 7 AdmPodU).

Zadania dyrektora BKIP określa art. 10 AdmPodU i należy do nich:

1) zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;

2) prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego;

4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej;

5) identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych;

6) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Dyrektor BKIP wykonuje swoje zadania na obszarze całego kraju przy pomocy Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Warto też wspomnieć o delegacji ustawowej wskazanej w art. 14 ust. 1 AdmPodU, zgodnie z którą minister finansów w porozumieniu z ministrem administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia terytorialny zasięg działania oraz siedzibę dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, a także siedzibę dyrektora BKIP, uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności