Duże spółki muszą złożyć sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do przekazania takiej informacji zobowiązani są podatnicy, których wymienia art. art. 27b ust. 2. PDOPr. Są to:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
  • spółki nieruchomościowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów,
  • podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Kierownik każdej jednostki składa sprawozdanie ministrowi wyłącznie drogą elektroniczną. Muszą się w nim znaleźć m.in. informacje o wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym:

  • 30 dni, 
  • od 31 do 60 dni, 
  • od 61 do 120 dni oraz 
  • przekraczającym 120 dni

– liczonym od dnia wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Trzeba też wpisać np. wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i/lub spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie

Celem wprowadzenia tego obowiązku jest ochrona najmniejszych przedsiębiorców, którzy często muszą zbyt długo oczekiwać na pieniądze od wielkich kontrahentów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności