Duszpasterz ważniejszy niż leczenie

Dwa prawa: do świadczeń zdrowotnych i dostępu do dokumentacji, nie są w Polsce przestrzegane w stopniu wysokim – czytamy w sprawozdaniu rzecznika praw pacjenta za 2016 r. W stopniu średnim nie przestrzega się prawa pacjenta do informacji, do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz do poszanowania intymności i godności.

Za prawa przestrzegane co do zasady rzecznik uznał prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie oraz do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Za przestrzegane rzecznik uznał też prawo do opieki duszpasterskiej i do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

W 2016 r. do biura rzecznika wpłynęło 68 832 zapytań, spraw i sygnałów. 336 razy występował do właściwych organów i instytucji w sprawie poprawy przestrzegania praw pacjenta w Polsce. Przeprowadzono 1360 postępowań wyjaśniających, w których stwierdzono 552 naruszenia praw pacjenta w sprawach indywidualnych. W przypadku 420 naruszeń (83 proc.) podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych niezwłocznie przyjęły do realizacji zalecenia i wnioski rzecznika.

Rzecznik wydał 51 decyzji w związku z naruszeniem zbiorowych praw pacjentów. Spośród 13, które zostały zaskarżone do sądów administracyjnych, żadnej nie udało się skutecznie zakwestionować.

Zdaniem rzecznika praw pacjenta w 2016 r. mocne strony systemu ochrony praw pacjentów nieznacznie przeważały nad słabymi. Rzecznik chwali różnorodność form działania służących ochronie praw pacjentów – od postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów po ochronę praw indywidualnych, w tym działalność rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego w placówkach psychiatrycznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności