Od stycznia rodzice, którzy na podstawie umowy uaktywniającej zatrudniają do opieki nad dzieckiem nianię, poniosą większe koszty. Państwo opłaci składki tylko od połowy, a nie od całości minimalnego wynagrodzenia. Wynika tak z nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Aby zachować dotychczasowe finansowanie składek, rodzice powinni zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią najpóźniej do 31 grudnia 2017 r.

To niejedyna zmiana wprowadzona do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. W klubach dziecięcych maluchy będą mogły przebywać dłużej, a w żłobkach wystarczy jedno pomieszczenie do zabawy i do odpoczynku. Dzięki temu ma przybyć miejsc opieki. Zaplanowano też dodatkowe środki na ich rozwój. 250 mln zł rocznie będzie pochodziło z Funduszu Pracy. Obecnie w ponad 70 proc. gmin brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Nowelizacja wprowadza też zmianę do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od stycznia to wojewoda, a nie marszałek województwa będzie rozpatrywał wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+, gdy dziecko lub rodzic są poza krajem. Gdy jeden bądź więcej członków rodziny mieszka lub pracuje za granicą, wnioski są rozpatrywane przez regionalne ośrodki polityki społecznej. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich. Funkcję ROPS pełnili do tej pory marszałkowie województw, ale postępowanie o przyznanie 500+ trwało bardzo długo, nawet ponad pół roku.

—kwa

podstawa prawna: niektóre przepisy ustawy z 7 lipca 2017 r. Dz.U. z 26 lipca 2017 r., poz. 1428