Droga sądowa w sprawach o eksmisję z mieszkań służbowych

W sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji organów Policji, wniesionej przez rozwiedzionego małżonka przeciwko drugiemu małżonkowi będącemu emerytem policyjnym, któremu lokal ten przydzielono w czasie trwania małżeństwa jako funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, dopuszczalna jest droga sądowa - tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 28.9.2016 r., III CZP 43/16.

Sprawa dotyczyła wniosku rozwiedzionej małżonki emerytowanego funkcjonariusza MO o eksmisję jej byłego męża z mieszkania służbowego, które otrzymał jeszcze w 1984 r.

Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 2 § 3 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.), nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. Tu ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.) nie przewiduje rozpoznawania takich spraw w trybie administracyjnym.

Ponadto sprawa dotyczy sporu między byłymi małżonkami, z których jedno jest byłym milicjantem, użytkownikiem mieszkania służbowego. Sąd Najwyższy podkreślił, że nie jest to sprawa lokator - organ Policji. To oznacza, że spór ten musi być rozpoznany przez sąd powszechny.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności