Dowóz pracowników autobusem do pracy wolny od podatku

Autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Ważne
Jeżeli pracodawca dowozi pracowników mniejszym samochodem lub kilkoma małymi, pracownik osiąga przychód z tego tytułu, który musi zostać opodatkowany podatkiem dochodowym. Jeżeli pracodawca dowozi pracownika lub kilku autobusem, wówczas żaden z tych pracowników nie będzie miał przychodów do opodatkowania.

Działy księgowe powinny dysponować wiedzą na temat, czy pracownicy są dowożeni do pracy autobusem, czy innym samochodem. Od tego bowiem zależeć będą obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego. W związku z tą zmianą, nie będzie już obowiązku prowadzenia ewidencji pracowników korzystających z dowodu autobusem do pracy, a jedynie pisemne potwierdzenie, że pracownicy dowożeni są autobusem a nie innego rodzaju pojazdem.

Nowe przepisy nie przewidują ułatwień dla nie-pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, kontrakt).

Nowe przepisy wprowadza ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności