Dowody osobiste

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 31 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 7.1.2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Rozporządzenie określa:

 • wzór dowodu osobistego;
 • sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;
 • szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną;
 • szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku;
 • sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego;
 • sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty;
 • sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę;
 • wzór formularza odbioru dowodu osobistego;
 • wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 • wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;
 • wzór formularza zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych;
 • sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych;
 • tryb przekazywania przez konsula RP do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;
 • zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego;
 • wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności