Dotowanie niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej

Najwyższa Izba Kontroli w ustaleniach pokontrolnych „Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami” (kontrola LLU-4101-003/2014, Nr ewid. 190/2014/P/14/089/LLU) zwróciła uwagę na trudności interpretacyjne, jakie wynikają z przepisów dotyczących dotowania z budżetu państwa publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada zdefiniowanie pojęcia:

1) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu”,

2) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne”,

3) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne”,

4) „podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat”.

Jednocześnie nowe przepisy określają wysokości dotacji przypadającej na każdego ucznia niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej poprzez wskazanie, że w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne – dotacja przysługuje w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu. W przypadku innych niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej – dotacja w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu. Dodatkowo, w przypadku prowadzenia internatu przez niepubliczną szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne, szkole będzie przysługiwać również dodatkowa dotacja – na każdego wychowanka tego internatu, będącego uczniem niepublicznej szkoły artystycznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności