Dotacje unijne na ochronę przed powodziami

Budowa urządzeń małej retencji, systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, rozbudowa systemów monitoringu środowiska, czy wreszcie zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratowniczych to rodzaje inwestycji, na które można pozyskać unijne dotacje.

Konkurs na realizację takich projektów (przy unijnym wsparciu finansowym) został ogłoszony przez władze województwa pomorskiego. Jego celem jest wybór projektów, które wpisują się w cele działania 11.1 „Ograniczanie zagrożeń naturalnych" i pomogą w realizacji jego założeń.

Zgodnie ze szczegółowym opisem tej części programu regionalnego, dofinansowanie może trafić w szczególności na projekty związane z:

1) budową urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiększania retencyjności,

2) budową, rozbudową i przebudową systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,

3) budową (rozbudową i przebudową) indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców,

4) tworzeniem i rozbudową systemów monitoringu środowiska, w tym m.in. systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia w szczególności powodziowe,

5) zakupem i modernizacją specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,

6) zakupem i instalacją systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności.

Konkurs skierowany jest m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, a także ich jednostek organizacyjnych, jednostek administracji rządowej, organizacji pozarządowych, Lasów Państwowych, spółek wodnych, czy wreszcie straży pożarnej i policji (dla wybranych rodzajów projektów).

Ważne
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 19.12.2016 r. do 28.2.2017 r. Na sfinansowanie najlepszych projektów została zarezerwowana kwota blisko 132 mln zł. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności