Dotacja dla JST na podręczniki – nowe terminy na wnioski w 2021 r.

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 55 ust. 3 FinZadOśwU. Dla przypomnienia z ww. art. 55 FinZadOśwU wynika m.in., że

Wyposażenie:

1) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,

2) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII

- jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

(…)

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

Właśnie we wspomnianym rozporządzeniu ujęte zostały różne kwestie organizacyjne związane z dystrybucją środków z ww. dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym terminy na złożenie wniosków o udzielenie dotacji celowej przez wspomniane jednostki.

Wynika to z zapisów zawartych w § 5 ust. 5 nowego rozporządzenia, gdzie postanowiono, że:

5. Wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w terminie do:

1) dnia 4 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;

2) dnia 9 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 12 lipca;

3) dnia 15 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.

Wskazane terminy uległy pewnym nieznacznym modyfikacjom w stosunku do terminów, które obowiązywały w 2020 r.

Podsumowując, nowe rozporządzenie w sprawie mechanizmów rozdysponowania dotacji celowych na podręczniki i materiały ćwiczeniowe reguluje m.in. nowe terminy składania wniosków o te dotacje przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki winny więc w stosownym czasie opracować wskazany wniosek, w celu pozyskania środków finansowych z tego źródła.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności