Dostęp do zasobów genetycznych – szczegółowy zakres kontroli użytkowników