Doradcy podatkowi nie mają obowiązku stosowania kas on-line

W związku z tym, że od 1.7.2021 r. ewidencjonowane na kasach on-line muszą być kolejne usługi - pojawiła się wątpliwość czy  obowiązek ten dotyczy także usług doradztwa podatkowego.

Problem wynika z tego, że w przepisach VATU i rozporządzeń wykonawczych używa się niekonsekwentnie pojęć: „usługi prawnicze i prawne”, „usługi doradcze i doradztwo”. Skoro ustawodawca rozróżnia pojęcie usług prawniczych i usług doradztwa, to bez wątpienia obowiązek instalacji kasy rejestrującej online nie może dotyczyć usług doradztwa podatkowego, jeśli obowiązek ten zostały wymieniony tylko wobec usług prawniczych.

Chcąc uzyskać wyjaśnienia ww. problemu Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) zapytała ministra finansów czy usługi świadczone przez doradców podatkowych zostały zakwalifikowane do usług prawniczych i muszą być od 1.7.2021 r. ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących online.

W odpowiedzi ministerstwo finansów wskazało, że: „zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 10.6.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) odroczono terminy na wdrożenie kas online dla podatników, wchodzących w ten obowiązek z 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. Wprowadzone zmiany objęły podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Doradcy podatkowi nie zostali ujęci w tej grupie podatników”.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności