Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających odprowadzanych w ściekach przemysłowych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1300 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 8.7.2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających odprowadzanych w ściekach przemysłowych.

Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, którą można odprowadzać w ściekach przemysłowych w jednym lub więcej okresach – określono w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku określono dopuszczalne ilości:

 • rtęci,
 • kadmu,
 • heksachlorocykloheksanu,
 • tetrachlorometanu,
 • pentachlorofenolu,
 • heksachlorobenzenu,
 • heksachlorobutadienu,
 • trichlorometanu,
 • 1,2-dichloroetanu,
 • trichloroetylenu,
 • nadchloroetylenu oraz
 • trichlorobenzenu. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności