Począwszy od tego dnia, wśród minimalnego, wymaganego przepisami prawa wyposażenia takiego gabinetu powinny znaleźć się:

1) podłogi i wyposażenie wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję;

2) umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą;

3) kozetka;

4) stolik zabiegowy;

5) szafka przeznaczona do przechowywania leków i wyrobów medycznych;

6) biurko oraz szafka kartoteczna – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej.

Zmiana jest spowodowana chęcią ujednolicenia wyposażenia ww. gabinetów, natomiast warto zaznaczyć, że przepisy określają jedynie minimalne wymagane wyposażenie, stąd nic nie stoi na przeszkodzie, aby gabinety te były wyposażone w dodatkowy sprzęt – w miarę możliwości finansowych organu prowadzącego. Zmiana zostanie wprowadzona na mocy art. 2 ustawy z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1640).