Każdy uczestnik PPK, który w roku kalendarzowym wpłaci na swój rachunek odpowiednią kwotę, zgodnie z przepisami ustawy o PPK ma prawo otrzymać dopłatę roczną w wysokości 240 zł – ustawa nie przewiduje mechanizmu waloryzacji tego zasilenia ze środków publicznych, chociaż pojawiają się postulaty, żeby kwota ta została zwiększona a nawet żeby został zmieniony mechanizm jej przekazywania. Dopłata roczna nie jest finansowana przez pracodawcę i jej transfer odbywa się bezpośrednio na rachunek uczestnika PPK, pracodawca w tym procesie nie uczestniczy, co oznacza, że w ramach tego procesu aktywny jest PFR i instytucja finansowa.

Mechanizm obliczenia limitu jaki uprawnia do otrzymania dopłaty rocznej jest następujący. Opiera się on na równowartości wpłaty podstawowej uczestnika i pracodawcy (3,5%) od 6-miesięcznej płacy minimalnej. Za 2021 r. dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymają wszystkie osoby, na koncie których została zaewidencjonowana kwota 588 zł, tj. 6 x (2800 zł x 3,5%).

W przypadku osób, które zdecydowały się obniżyć swoją wpłatę podstawową, próg kwotowy uprawniający do otrzymania dopłaty rocznej był niższy i stanowił 25% wskazanej powyżej kwoty. W 2021 r. było to 147 zł.

Ważne

Za 2021 r. dopłaty roczne zostaną przekazane uczestnikom PPK w najbliższych dniach – najpóźniej do 15.4.2022 r. muszą zostać zaksięgowane na rachunkach uczestników w instytucjach finansowych.

Za 2021 rok dopłatę roczną otrzyma ponad 1,67 mln osób

PFR przekazał już instytucjom finansowym, które prowadzą PPK, ponad 400 mln zł w ramach dopłat rocznych dla uczestników PPK za 2021 r. To oznacza, że środki trafią do łącznie ponad 1,67 mln osób, którym dopłata roczna przysługuje za 2021 r. Biorąc pod uwagę, że do uczestnictwa w PPK uprawnionych jest około 11 mln osób zatrudnionych, to w 2021 r. około 15% osób spełniło ustawowe warunki do nabycia dopłaty rocznej. Jest to bardzo niski wynik, biorąc pod uwagę, że w PPK uczestniczy już ponad 20% osób – taki jest obecnie poziom partycypacji. Należy podkreślić, że w pierwszej połowie 2021 r. część pracodawców tworzyła PPK, ale wszystkie osoby, które zapisały się wtedy do PPK, co do zasady miały szanse, żeby nabyć prawo do dopłaty rocznej.

W 2022 roku większy limit do uzyskania dopłaty rocznej

Za 2022 r. dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymają wszystkie osoby, na koncie których zostanie zaewidencjonowana kwota 632,1 zł, tj. 6 x (3010 zł x 3,5%).

W przypadku osób, które zdecydują się obniżyć swoją wpłatę podstawową, próg kwotowy uprawniający do otrzymania dopłaty rocznej jest niższy i stanowi 25% wskazanej powyżej kwoty. W 2022 r. jest to 158,02 zł.