Bieżąca dopłata trafi do pracowników, którzy przystąpili do PPK w drugim i trzecim etapie oraz tych z pierwszego, którzy z uwagi na późniejsze spełnienie warunków uprawniających nie otrzymali poprzedniej transzy. Tym razem dopłata do programu ze strony państwa przekroczy 0,5 mld zł.

Na konta uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych z tytułu rocznej dopłaty od Państwa łącznie zostało wysłane 216 mln zł, które zasiliło konta ponad 900 tys. osób. Aktywa zgromadzone po 1,5 roku funkcjonowania programu wynoszą 3,7 mld zł.

Do tej pory do programu PPK przystąpiło 1741 tys. uczestników.

Źródło

pfr.pl